Stvaramo inspirativne brandove.

Jeste li prije ulaska u EU zaštitili svoj žig?

Zahvaljujući partnerskom odvjetničkom uredu, specijaliziranom za područje prava intelektualnog vlasništva, nudimo pravne usluge provjere mogućnosti zaštite žiga.  To uključuje pretragu postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje o zaštitivosti, kao i uslugu samog postupka zaštite (registracije) imena i drugih znakova pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu. Također, nudimo uslugu održavanja žiga te pratimo jesu li podnesene kasnije prijave za registraciju istog ili sličnog žiga od strane trećih osoba te poduzimamo pravne radnje kako bi spriječili eventualnu povredu prava nositelja žiga.

Registrirani žig daje svom nositelju učinkovito sredstvo zaštite njegovog tržišnog identiteta i sredstava uloženih u izgradnju ugleda na tržištu. Zaštita žiga osobito je bitna u današnje vrijeme jer Republika Hrvatska uskoro postaje dijelom jedinstvenog europskog tržišta, na kojem će hrvatski poduzetnici morati pronaći svoje mjesto među jakom konkurencijom i osigurati prepoznatljivost svojih proizvoda i usluga. U trenutku pristupa Hrvatske Europskoj uniji, učinci svih prijavljenih i registriranih žigova Zajednice (tzv. CTM žigova) koji sada vrijede na području čitave Europske unije proširit će se automatski i na područje Republike Hrvatske. Iz tog je razloga važno da hrvatski poduzetnici pravodobno zaštite svoje intelektualno vlasništvo i spremni dočekaju izazove koje donosi europsko tržište.

 

No comments