Stvaramo inspirativne brandove.

Predavanje Anje Bauer Minkara: „Branding destinacije – Zašto bi to itko platio?“

branding destinacije_620x360

Anja je u petak 20.5. u sklopu 17. konferencije HUOJ-a “Vrijeme PRomjena” održala predavanje o važnosti destinacijskog brandinga. Kroz primjere brandiranja Zagorja, Hotela Medora i Stine, Anja je pokazala koliko jedinstvena emocija u obliku priče može snažno utjecati na povećanje potražnje i financijske vrijednosti branda.

“Brandiranje destinacije nije važno samo radi destinacije, nego i radi svih proizvoda koje ta destinacija prodaje, kao što su hoteli, vino ili maslinovo ulje. Ukoliko imamo snažnu priču o destinaciji koja je relevantna potrošaču, i koje će potrošač poželjeti biti protagonist, to će se odrazati pozitivno i na prodaju svih proizvoda iz tog kraja.”

Na kraju predavanja, Anja je postavila dva pitanja – po čemu je vaša destinacija/proizvod poseban i kome je to bitno.

No comments