Stvaramo inspirativne brandove.

Adrience

*Brand strategija je rađena prema zaštićenoj metodologiji Anje Bauer Minkara.

Jadran Galenski Laboratorij je brzorastuća hrvatska farmaceutska, OTC i kozmetička tvrtka.

JGL je želio lansirati novi brand preparativne kozmetike, prvi koji se temelji na sastojcima iz Jadranskog mora.

Brand koji smo kreirali komunicira ljepotu Jadranskog mora u kontekstu preparativne kozmetike. Prenesenim značenjem, ta ljepota prenešena je na kožu korisnika kreme.

Na temelju cjelokupne strategije branda kreirali smo ime, logotip i vizualni identitet. Brand smo nazvali Adrience, što je kovanica od riječi Adria (Jadran) i science (znanost). Kako bi brand strategija za Adrience bila uspješno implementirana, dizajnirali smo ambalažu za nekoliko linija ove kozmetike i definirali dugoročna strateška načela komunikacije.

Senior Brand Consultant: Anja Bauer Minkara
Naming Consultant: Maja Benčić
Art Director/designer: Siniša Sudar
Brand Implementor: Helena Rosandić
Fotograf: Mladen Šarić

← Natrag