Stvaramo inspirativne brandove.

Teatar Exit

*Brand strategija je rađena prema zaštićenoj metodologiji Anje Bauer Minkara.

Teatar Exit je jedno od nezavisnih hrvatskih kazališta koje djeluje već 11 godina. Iako se donekle uspio diferencirati od konkurencije kao nekonformističko, alternativnije kazalište, image Teatra Exit nije bio u potpunosti izgrađen.

Ostala zagrebačka kazališta bila su marketinški aktivnija, što je utjecalo na slabljenje svijesti o Teatru Exit. Teatar Exit je bio ugrožen i zato što su se ostala kazališta počela približavati alternativnijem tipu predstava.

Analizom konkurencije te ispitivanjem navika i želja kazališne publike stvorili smo temelje za izgradnju cjelokupne strategije branda. Obogatili smo brand image Teatra Exit novim asocijacijama te odredili strateške smjernice za daljnju komunikaciju. Detaljno smo definirali ciljne skupine, s naglaskom na novu, mlađu publiku.

Na temelju brand strategije kreirali smo i novi vizualni identitet koji jasno projicira sve karakteristike branda.

Senior Brand Consultant: Anja Bauer Minkara
Art Director: Siniša Sudar, Igor Manasteriotti
Designer: Siniša Sudar, Igor Manasteriotti, Mia Marić
Brand Implementor: Helena Rosandić, Jelena Mezga
Fotograf: Domagoj Kunić

← Natrag